Militärteknik - litteraturkurs, Steg 1, 5 hp

Under kursen fördjupar du dig i ett militärtekniskt område genom att på egen hand läsa in ett litteraturpaket på ungefär 700 sidor. Det militärtekniska området väljs vid kursstart i dialog med kursansvarig och litteratur bestäms sedan utifrån valt område.

Kursen examineras med en reflekterande essä samt muntlig examination där du förväntas kunna redogöra för och diskutera centrala frågeställningar inom det valda området utifrån den lästa litteraturen.

Kursinformation

Omfattning

5 hp.

Studietakt

Halvfart. Individuellt anpassad studietakt är möjlig.

Nivå

Grundnivå.

Behörighet

Matematik D och Fysik B, alternativt Matematik 3c och Fysik 2, samt 30 hp i militärteknik, natur- eller ingenjörsvetenskap.

Studieort

Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska.

Övrigt

Kursen riktar sig i första hand till personer inom försvarssektorn. Efter kursen kan du fortsätta med Militärteknik – litteraturkurs, Steg 2, 10 hp.

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt

militarteknik [at] fhs.se