Militärteknik – litteraturkurs, Steg 2, 10 hp

Under kursen fördjupar du dig i ett militärtekniskt område genom att på egen hand läsa in ett litteraturpaket på ungefär 1 300 sidor. Det militärtekniska området väljs vid kursstart i dialog med kursansvarig och litteratur bestäms sedan utifrån valt område.

Kursen examineras med en reflekterande essä samt muntlig examination där du förväntas kunna redogöra för och diskutera centrala frågeställningar inom det valda området utifrån den lästa litteraturen.

Kursinformation

Omfattning

10 hp.

Studietakt

Halvfart. Individuellt anpassad studietakt är möjlig.

Nivå

Grundnivå.

Behörighet

Militärteknik - litteraturkurs, steg 1.

Studieort

Stockholm. Kursen kan i stor utsträckning bedrivas som distansstudier.

Undervisningsspråk

Svenska.

Övrigt

Kursen riktar sig i första hand till personer inom försvarssektorn.

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt

militarteknik [at] fhs.se