Militärteknik - utveckling och anskaffning av militära system, grundkurs 3 hp

Kursen syftar till att ge dig som deltagare grundläggande kunskap om utveckling och anskaffande av militära komplexa tekniska system.

Kursen omfattar bland annat grunderna i militär systemutveckling, systembegreppet i materielanskaffningssammanhang, processorienterat utvecklingsarbete, livscykelperspektivet samt kund- och leverantörsförhållanden. Kursen riktar sig till aktörer i både kund- och leverantörsledet, exempelvis Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och försvarsindustrin.

Kursinformation

Omfattning

3 hp.

Studietakt

Helfart.

Nivå

Grundnivå.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 3-5 år relevant erfarenhet av arbete med försvarsmaterielsystem, "Systems Engineering" eller närliggande områden.

Studieort

Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska.

Övrigt

Kursen ges på uppdrag av Försvarsmakten. Kursen riktar sig i första hand till personer inom försvarsektorn.

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt

Toivo Sjöberg