Militärteknisk påbyggnadsutbildning

Militärteknisk påbyggnadsutbildning (MPU) är en ettårig professionsinriktad uppdragsutbildning beställd av Försvarsmakten.

Om Militärteknisk påbyggnadsutbildning

Militärteknisk påbyggnadsutbildning (MPU) är en ettårig professionsinriktad uppdragsutbildning beställd av Försvarsmakten.

Det övergripande målet är att du efter genomförd utbildning ska:

  • Besitta kunskaper inom relevanta tekniska områden så att militära tekniska systems möjligheter och begränsningar kan analyseras självständigt alternativt med hjälp av analysverktyg eller teknisk expertis.
  • Besitta förmåga att, som chef eller stabsmedlem, med ett kritiskt förhållningssätt analysera tekniska system i en komplex militär kontext och därvid kunna utnyttja de egna förbandens styrka och motståndarens svagheter, främst inom egen försvarsgren såväl nationellt som internationellt.
  • Besitta förmåga att, inom ramen för Försvarsmaktens utveckling, deltaga i materielutveckling på ett sådant sätt att Försvarsmaktens förmågor förstärks.

Utbildningen är ett komplement till tidigare utbildning inom militärteknik och krigsvetenskap samt till civil utbildning inom framförallt teknik. Utbildningen kan läsas av dig som är officer eller specialistofficer utan tidigare erfarenhet från tekniska befattningar men för officerare krävs även annan högskoleexamen på grundnivå.

Utbildningen ger dig kompetens för både generella befattningar och specifika tekniska befattningar. Detta uppnås genom att utbildningen bland annat utformas så att den tränar förmågan att planera, genomföra och utvärdera militär verksamhet. Deltagarna består av officerare från Försvarsmaktens samtliga försvarsgrenar. Nästa utbildning planeras starta vintern 2018.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för Militärteknisk påbyggnadsutbildning (MPU) (PDF, 97 kB)

Studiehandbok

Studiehandbok 2016 (PDF, 523 kB)

Kurser som ingår i programmet

Kursinformation

Omfattning

58,5 hp.

Studietakt

Helfart.

Nivå

Avancerad nivå.

Behörighet

Teori och metod i militärteknik (del 1), 10,5 hp. I övrigt krav enligt Försvarsmakten.

Studieort

Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska.

Övrigt

Utbildningen genomförs på uppdrag av Försvarsmakten. Ansökan enligt Försvarsmakten. Nästa utbildning planeras starta vintern 2018.

Ansvarig enhet

Militära programledningen

Kontakt

Olsson, Hans-Göran