Operativ försvarslogistik 7,5 hp

En viktig grund för att kunna genomföra en militär operation eller civil insats är logistik och supply chain management. Denna kurs syftar till att ge teoretiska grunder blandat med praktiska moment för att genomföra planering, ledning och samverkan inom logistiken i en militär eller civil insats nationellt.

Kursen kommer översiktligt beskriva hela det militära logistiksystemet från råvara till användare, långsiktig planering (politisk- och militärstrategisk nivå) till användande (lägre militärtaktisk nivå). Kursens fokus är på operativ nivå, där insatser planeras och leds. Följande funktioner inom militär logistik behandlas; anskaffning av förnödenheter, materiel och tjänster, informationshantering, underhåll, transporter, infrastruktur, sjukvård, och värdlandsstöd.

Efter avslutad kurs förväntas du ha ökat din förmåga att planera och leda logistiken vid Försvarsmakten, den myndighet eller organisation där du tjänstgör.

Kursinformation

Omfattning

7,5 hp.

Studietakt

Helfart.

Nivå

Avancerad nivå.

Studieort

Stockholm.

Kostnad

Ja, för deltagare utanför Försvarsmakten.

Övrigt

Kursen omfattar tre veckor campusförlagd utbildning och två veckor hemstudier. Kursen riktar sig till personal i Försvarsmakten och myndigheter inom försvars- och säkerhetssektorn, i första hand till tjänstgörande i militäroperativ eller högre taktisk stab, eller inom civil- eller totalförsvarsområdena.

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt

Skoglund, Per