Scenarier och teknisk prognos,1,5 hp

Kursen ger dig en introduktion till användning av scenarier och tekniska prognosmetoder inom försvarssektorn och beskriver syftet med perspektivplanering och den roll operationsanalys fyller i försvarsindustrin.

Teknisk framsyn, teknisk prognos och hur scenarier används av försvarsindustrin i produktledning förklaras och några användbara metoder för detta presenteras. Kursen introducerar begreppet "system concept of operation" och dess användning samt presenterar en metod för värdering av nya teknologiers användning i en militär kontext.

Kursen ger dig ökad förståelse för dimensionering av tekniska system för att lösa komplexa militära uppgifter. Därtill ger den grunder för att som handläggare eller chef leda arbete med utveckling och nyttjande av effektiva försvarssystem. Kursen riktar sig till aktörer i både kund- och leverantörsledet, exempelvis Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och försvarsindustrin. För att på bästa sätt uppnå ett fruktbart utbyte av erfarenheter eftersträvas en blandning av kursdeltagare från FM, FMV, FOI och försvarsindustrin.

Inbjudan till uppdragsutbildning Scenarier och teknisk prognos HT 2016 (PDF, 263 kB)

Kursinformation

Omfattning

1,5 hp.

Studietakt

Helfart.

Nivå

Grundnivå.

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande. 3-5 års relevant erfarenhet av arbete med förmågeutveckling eller anskaffning av försvarsmaterielsystem, "Systems Engineering", operationsanalys eller närliggande områden.

Studieort

Stockholm.

Kostnad

Kursen är avgiftsbelagd.

Övrigt

Kursen ges på uppdrag av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut eller försvarsindustri. Kommande kurstillfälle är 2018-03-07 till 2018-03-09.

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt

Silfverskiöld, Stefan