Stabsutbildningen

Stabsutbildningen (SU) är en uppdragsutbildning beställd av Försvarsmakten. Grunden för Försvarsmaktens utbildningar är utvecklingen av förmågan att leda väpnad strid och Stabsutbildningen ska ge en generell stabskompetens för att kunna tjänstgöra i befattningar på högre förbandsnivå inom egen försvarsgren såväl nationellt som internationellt över hela konfliktskalan. SU ska medge en utveckling mot taktisk nivå eller högre.

Kursplaner

Här kan du ladda ner kursplaner för de kurser som ingår i Stabsutbildningen.

Stabsutbildningen

Aktuella kursplaner för Stabsutbildningen finns publicerade här.

1SU043 Krigsvetenskap grundkurs militärteori (PDF, 45 kB)
Betygskriterier Krigsvetenskap grundkurs militärteori (PDF, 164 kB)
1SU038 Grundkurs i militärteknik (SU 2) (PDF, 37 kB)
1SU040 Krigsvetenskap grundkurs markoperationer högre förbandsnivå (SU 3) (PDF, 107 kB)
Betygskriterier Krigsvetenskap grundkurs markoperationer högre förbandsnivå (SU 3) (PDF, 496 kB)
1SU041 Krigsvetenskap grundkurs marina operationer (SU 3) (PDF, 111 kB)
Betygskriterier Krigsvetenskap grundkurs marina operationer (SU 3) (PDF, 546 kB)
1SU042 Krigsvetenskap grundkurs luftoperationer (SU 3) (PDF, 156 kB)
Betygskriterier Krigsvetenskap grundkurs luftoperationer (SU 3) (PDF, 495 kB)
1SU053 Militärstrategi (SU 4) (PDF, 55 kB)
1SU045 Ledarskap och officersprofessionen för SU (SU 5) (PDF, 50 kB)
1SU039 Fortsättningskurs i militärteknik (SU 6) (PDF, 39 kB)
1SU050 Krigsvetenskap grundkurs operativ planering (SU 7) (PDF, 58 kB)
Betygskriterier för krigsvetenskap grundkurs Operativ planering (SU 7) (PDF, 273 kB)
1SU047 Krigsvetenskap fortsättningskurs markoperationer högre förbandsnivå (SU 8) (PDF, 49 kB)
Betygskriterier Krigsvetenskap fortsättningskurs markoperationer högre förbandsnivå (SU 8) (PDF, 318 kB)
1SU048 Krigsvetenskap Fortsättningskurs Marina Operationer (SU 8) (PDF, 103 kB)
Betygskriterier Krigsvetenskap fortsättningskurs marina operationer (SU 8) (PDF, 504 kB)
1SU049 Krigsvetenskap fortsättningskurs luftoperationer högre förbandsnivå/taktisk nivå (SU 8) (PDF, 173 kB)
Betygskriterier Krigsvetenskap fortsättningskurs luftoperationer högre förbandsnivå/taktisk nivå (SU 8) (PDF, 310 kB)
1SU046 Strategisk och operativ tillämpning (SU9) (PDF, 53 kB)