Stabsutbildningen

Stabsutbildningen (SU) är en uppdragsutbildning beställd av Försvarsmakten. Grunden för Försvarsmaktens utbildningar är utvecklingen av förmågan att leda väpnad strid och Stabsutbildningen ska ge en generell stabskompetens för att kunna tjänstgöra i befattningar på högre förbandsnivå inom egen försvarsgren såväl nationellt som internationellt över hela konfliktskalan. SU ska medge en utveckling mot taktisk nivå eller högre.

Om Stabsutbildningen

Stabsutbildningen (SU) är en uppdragsutbildning beställd av Försvarsmakten. Grunden för Försvarsmaktens utbildningar är utvecklingen av förmågan att leda väpnad strid och SU ska ge dig en generell stabskompetens för att kunna tjänstgöra i befattningar på högre förbandsnivå inom egen försvarsgren såväl nationellt som internationellt över hela konfliktskalan. SU ska medge en utveckling mot taktisk nivå eller högre.

SU fokuserar på det egna stridskraftsslaget och dess verksamhet inom ramen för den militära operationen, det vill säga taktik. Taktik är konsten att besegra en motståndare genom strid. För att nå framgång är det viktigt att förstå sin del i ett större sammanhang. Detta kräver bland annat befäst taktisk förmåga, insikt om militära tekniska systems möjligheter och begränsningar samt insikt om förbandskultur och traditioner inom de olika stridskrafterna. Först då ger den gemensamma operationen full effekt.

Som deltagare ska du ges förmåga att självständigt bedöma situationen, fatta beslut om lämpliga medel och metoder samt agera i tid. SU utgörs av en sammanhållen utbildning motsvarande två terminer. Utbildningen vänder sig till dig som planeras att tjänstgöra i befattningar OF-3 på lokal nivå och med potential för arbete på central nivå samt att eventuellt genomföra högre stabsofficersutbildning (HSU) inom de närmaste åren.

Huvudområdet i utbildningen är krigsvetenskap som är ett brett och mångfacetterat ämne. Vid Försvarshögskolan anordnas utbildning och forskning primärt inom följande delområden: militärstrategi, operationskonst och taktik, militärteori, folkrätt, militärteknik, ledningsvetenskap samt ledarskap. Deltagarna delas in i studiegrupper om 7–12 personer, organiserade i avdelningar om maximalt 30 personer. Avdelningar och studiegrupper är allsidigt sammansatta med deltagare från olika försvarsgrenar, truppslag och delar av Sverige.

Studierna bedrivs i en i huvudsak bunden studiegång (schemalagd). Distansarbete genomförs under viss tid, cirka 10 % av utbildningen. Stor vikt läggs vid seminariebehandling och grupparbete med ansvar för både egen och andras utbildning. Där så är möjligt genomförs utbildningen försvarsgrensintegrerat

Stabsutbildning 2017-18

Kursinformation

Omfattning

60 hp.

Studietakt

Helfart.

Nivå

Grundnivå.

Behörighet

Antagningskrav enligt Försvarsmakten.

Studieort

Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska.

Övrigt

Utbildningen ges på uppdrag av Försvarsmakten. Utbildningen genomförs generellt måndag 09.40 till fredag kl 12.30.

Ansvarig enhet

Militära programledningen

Kontakt

Rosén, Jörgen