Strategisk försvarslogistik 7,5 hp

En viktig grund för att kunna genomföra en militärstrategisk planering är logistik och supply chain management. Denna kurs syftar till att ge teoretiska grunder, kompletterat med praktiska moment för att genomföra planering, och internationell samverkan inom logistiken i en militär eller civil kontext.

Kursen kommer översiktligt beskriva hela det militära logistiksystemet från råvara till användare, långsiktig planering (politisk- och militärstrategisk nivå) till användande (lägre militärtaktisk nivå). Kursens fokus är på politisk- och militärstrategisk nivå, där långsiktig dimensionering av logistiken planeras och utformas. Särskild fokus är på långsiktig resursplanering, industripolitik och internationell samverkan inklusive värdlandstöd, civil-militär samverkan och leverantörsstöd vid insatser.

Efter avslutad kurs förväntas du ha ökat din förmåga att planera och utforma logistiken vid Försvarsmakten, den myndighet, den organisation eller det departement där du tjänstgör.

Kursinformation

Omfattning

7,5 hp.

Studietakt

Helfart.

Nivå

Avancerad nivå.

Studieort

Stockholm.

Kostnad

Ja, för deltagare utanför Försvarsmakten.

Övrigt

Kursen omfattar tre veckor campusförlagd utbildning och två veckor hemstudier. Kursen riktar sig i första hand till personal i Försvarsmakten och myndigheter inom försvars- och säkerhetssektorn, i första hand till tjänstgörande i militärstrategisk eller annan högre stab, eller inom civil- eller totalförsvarsområdena.

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt

Skoglund, Per