Taktisk stabskurs

Den Taktiska stabskursen (TSK) är öppen för reservofficerare på kaptensnivå och officerare med specialkompetens. Kursen omfattar 12 högskolepoäng och bygger på de kunskaper och färdigheter som officeren erhållit under tidigare militära och civila utbildningar samt vid tjänstgöring i Försvarsmakten och i samhället i övrigt. Grunden för utbildningen är utvecklingen av förmågan att leda väpnad strid.