Taktisk stabskurs

Den Taktiska stabskursen (TSK) är öppen för reservofficerare på kaptensnivå och officerare med specialkompetens. Kursen omfattar 12 högskolepoäng och bygger på de kunskaper och färdigheter som officeren erhållit under tidigare militära och civila utbildningar samt vid tjänstgöring i Försvarsmakten och i samhället i övrigt. Grunden för utbildningen är utvecklingen av förmågan att leda väpnad strid.

Om utbildningen

Den Taktiska stabskursen (TSK) riktar sig till dig som är reservofficerare på kaptensnivå eller officerare med specialkompetens. Den övergripande målsättningen är att ge dig som deltagare en generell stabskompetens för tjänstgöring i befattningar på högre förbandsnivå inom eget stridkraftsslag såväl nationellt som internationellt över hela konfliktskalan.

Vidare ska du få en breddad förståelse för det militära maktmedlets roll samt de olika stridskraftslagens och funktionernas utnyttjande inom ramen för en gemensam operation.Taktisk stabskurs genomförs i tre delar. Första delen är mark- marin- och flygstridskraftsgemensam utbildning i bland annat strategi, taktik, ledarskap, folkrätt och militärteknik inklusive en fördjupning inom mark- marin- och flygstridskrafterna. Andra delen av TSK är ett självständigt skrivarbete och den tredje delen är en introduktion till arbetet i en stab på olika ledningsnivåer samt deltagande i en stabsövning.

Studiehandbok

Studiehandbok 2016 (PDF, 523 kB)

Kursinformation

Omfattning

12 högskolepoäng.

Studietakt

Helfart.

Nivå

Grundnivå.

Behörighet

Antagningskrav enligt Försvarsmakten.

Studieort

Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska.

Övrigt

Utbildningen ges på uppdrag av Försvarsmakten. Utbildningen är i mån av plats öppen även för anställda utan officersutbildning inom stat, kommun och landsting.

Ansvarig enhet

Militära programledningen

Kontakt

Dahl, Hans-Olof