Östersjön – strategi, operationer och taktik ur ett historiskt perspektiv 7,5 hp

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om Östersjöområdets historiska dynamik och militära utveckling. Som utgångspunkt använder vi krigföringens nivåer – strategi, operationer och taktik.

Östersjöregionen kännetecknas av korta avstånd över öppet hav, öar och skärgårdar. Områdets karaktär och ekonomiska betydelse har lett till storpolitiska konflikter. Krigföringens nivåer studeras inledningsvis utifrån ett geostrategiskt perspektiv. Detta följs upp med operativa perspektiv och specialstudier, för att närmare analysera specifika företeelser som har präglat och fortfarande utmärker krigföringen i Östersjön. Här förekommer till exempel informationsoperationer. Slutligen står den taktiska nivån i fokus, där framför allt amfibiekrigföring och logistik har varit viktiga.

Kursinformation

Omfattning

7,5 hp.

Nivå

Grundnivå.

Behörighet

Engelska B och Historia A, alternativt Engelska 6 och Historia 1b eller Historia 1a1 + 1a2.

Studieort

Stockholm.

Kostnad

Kursen är avgiftsbelagd.

Övrigt

Kursen riktar sig till anställda vid myndigheter, företag och organisationer.

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt

Wawrzeniuk, Piotr