Underrättelsefunktionen - framväxt, uppbyggnad och utmaningar 7,5 hp

Informationsbehov när det gäller krig, krigföring och diplomati, liksom verktyg och metoder för informationsinhämtning, har skiftat över tid. Kursen belyser underrättelsefunktionens uppbyggnad, metoder och särskilda problematik.

Utgångspunkten är 1800-talets byråkratisering av statsförvaltningen. Kursen löper därefter kronologiskt fram till vår egen tid. Underrättelsefunktionen behandlas på såväl strategisk som operativ ledningsnivå. Teknologins betydelse och informationshantering diskuteras särskilt.

Kursinformation

Omfattning

7,5 hp.

Studietakt

Helfart.

Nivå

Grundnivå.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Studieort

Stockholm.

Kostnad

Kursen är avgiftsbelagd.

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt

Wawrzeniuk, Piotr