Uppdragsutbildningar i engelska och franska

Försvarshögskolan erbjuder uppdragsutbildningar i engelska och franska. Kurserna riktar sig främst till dig som är anställd inom säkerhets- och försvarssektorn.

Kurserna syftar till kompetensutveckling inom ramen för deltagarnas tjänst och är avgiftsbelagda. Anmälan till kurs är bindande.

Kurserna graderas utifrån STANAG 6001-skalan. Du hittar länk till nivåbedömningen till höger på den här sidan och anmälan görs via anmälningsformulär som du hittar via respektive kurssida.

Kurser i engelska (erbjuds inte höstterminen 2017)

Engelska E1: Engelska för säkerhets- och försvarssektorn 1 (STANAG nivå  2+ till 3):

Engelska E2: Engelska för säkerhets- och försvarssektorn 2 (STANAG nivå 3+ till 4):

Kurser i franska

Franska F1. Nybörjarkurs (STANAG 6001 nivå 0).

Franska F2. Nybörjarkurs (fortsättning) (STANAG 6001 nivå 0+ till 1)

Franska F3. Nybörjarkurs (fortsättning) (STANAG 6001 nivå 0+ till 1)

Franska F4. Fortsättningskurs (STANAG 6001 nivå 1+ till 2).

Franska F5. Fortsättningskurs (STANAG 6001 nivå 2+ till 3)

Franska F6. Fortsättningskurs, avancerad (STANAG 6001 nivå 3 till 4).

Franska, repetitionskurs på distans (STANAG 6001 nivå 2 till 3)

Tider höstterminen 2017

F1: Onsdagar 08:30-10:00

F2: Måndagar 08:30-10:00

F3: Tisdagar 15:00-16:30

F4: Torsdagar 15:00-16:30

F5: Torsdagar 13:00-14:30

F6: Fredagar 14:30-16:00

Franska, repetitionskurs på distans: Kvällstid, torsdagar

Kontaktperson

Karolina Karlström
Sektionschef
Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Språksektionen

karolina.karlstrom [at] fhs.se