Franska

Franska för säkerhets- och försvarssektorn. Inslag av militär franska förekommer på samtliga nivåer.

Se respektive kurssida för information om kurserna.

Kurser i franska

Franska F1

Franska F2

Franska F3

Franska F4

Franska F5

Franska F6

Franska, repetitionskurs på distans

Tider höstterminen 2017

F1: Onsdagar 08:30-10:00

F2: Måndagar 08:30-10:00

F3: Tisdagar 15:00-16:30

F4: Torsdagar 15:00-16:30

F5: Torsdagar 13:00-14:30

F6: Fredagar 14:30-16:00

Franska, repetitionskurs på distans: Kvällstid, torsdagar

Karolina Karlström
Sektionschef
Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Språksektionen

karolina.karlstrom [at] fhs.se