Utgivningsbevis

Försvarshögskolan har ett utgivningsbevis för webbplatsen www.fhs.se.

Detta innebär att Försvarshögskolans webbplats är skyddad enligt en grundlag (Yttrandefrihetsgrundlagen). Försvarshögskolans webbplats har i och med detta samma skydd som traditionella massmedier. Det är alltså Yttrandefrihetsgrundlagen och inte Personuppgiftslagen (PUL) som främst reglerar webbplatsen. Ett utgivningsbevis gäller i 10 år. Försvarshögskolans utgivningsbevis utfärdades 2005.

Utgivningsbeviset betyder att vi inte behöver begära skriftligt tillstånd för att publicera bilder där personer avbildas eller artiklar där personer omnämns. Det här har som syfte att underlätta administrationen kring dessa frågor. Vi vill däremot självklart så långt som möjligt be om lov i förväg kring dessa frågor. Om du som läser det här återfinns på en bild på vår webbplats utan din vetskap och inte önskar ligga kvar kan du kontakta webbredaktionen så plockar vi bort dessa bilder.

Skyddet omfattar också att webbplatsen är skyddad från censur. Skyddet omfattar dock inte brott som regleras av annan lagstiftning, hit räknas bland annat förtal och hets mot folkgrupp. PUL gäller vid insamling och behandling av personuppgifter.

Ansvarig utgivare

Utgivningsbeviset betyder också att webbplatsen har en utpekad ansvarig utgivare. För närvarande är det Försvarshögskolans informationschef. Kontaktuppgifterna till informationschefen finns via länken till webbredaktionen ovan. Den ansvariga utgivaren har det straffrättsliga ansvaret för innehållet på webbplatsen.

Kontakt och mer information

Kontakta webbansvarig eller ansvarig utgivare

Om Personuppgiftslagen (PUL) på Datainspektionens webbplats

Läs om utgivningsbevis på Myndigheten för radio och TV:s webbplats