Om ämnet statsvetenskap

All makt utgår från folket står det i grundlagen. Statsvetarens uppgift är att ta reda på vart makten sedan tar vägen. Ämnet statsvetenskap studerar hur makt fördelas och omfördelas, och beskriver på ett djupare plan de förhållanden som ligger bakom politiska händelser och tillstånd.

Statsvetenskap vid Försvarshögskolan har ett tydligt fokus på kriser, krig och konflikter. Lite tillspetsat kan man säga att vi studerar politik när den betyder som mest. Utbildningen finns i programform och som fristående kurser. Den ges på grundnivå och avancerad nivå och leder till kandidat- och magisterexamen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet.

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig de strategiska och analytiska verktygen för att arbeta med frågor inom krisberedskap och krishantering, såväl nationellt som internationellt. Det här är också utbildningen för dig som vill arbeta med långsiktig strategisk planering på den politiska nivån, eller som analytiker med inriktning mot säkerhetsfrågor i samband med biståndsarbete eller vid militära insatser.