• Start
  • PILOTS - Published International Literature On Traumatic Stress (ProQuest)

PILOTS-Published International Literature On Traumatic Stress (ProQuest)

Databas med referenser till publikationer om posttraumatisk stress från 1871-.

Utgivare

Center for Post-Traumatic Stress Disorder/ProQuest

Mer information

Användarvillkor

Studerande/anställda vid Försvarshögskolan, bibliotekets IT-torg

Ämnesområden

  • Krishantering
  • Ledarskap
  • Psykologi

Typ av innehåll

  • E-tidskrifter
  • Fulltextdatabaser
  • Vetenskapliga artiklar
Dela: