Sök
  • Start
  • Seminarium om geodata för forskning och utbildning

Seminarium om geodata för forskning och utbildning

Studenter och forskare vid Försvarshögskolan är välkomna till ett seminarium för att lära sig mer om geodata och vad denna data kan användas till. Försvarshögskolan har genom Anna Lindh-biblioteket ett licensavtal för åtkomst till geodata via GET (Geodata Extraction Tool). Se inbjudan nedan!

Vad innebär licensavtalet?

Genom ett licensavtal får organisationer som bedriver forskning, undervisning eller kulturverksamhet tillgång till geodata. Geodata är digital information som kan kopplas till ett geografiskt läge. Till exempel kartor, flygbilder och laserdata från Lantmäteriet, sjögeografisk information från Sjöfartsverket, data om berg och jordarter från Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Ovanstående myndigheter erbjuder sina geodata till användare inom forskning, utbildning och kulturverksamheter och vill med seminariet sprida information till flera inom dessa kategorier.

Vill du veta mer om geodata?

Vad kan jag använda geodata till? Vilka geodata finns tillgängliga för min undervisning, forskning eller min kulturverksamhet? Hur får jag tillgång till geodata? Hur ser villkoren ut? Har min organisation avtal för tillgång till geodata?

Välkommen till seminarium tisdagen den 10 april 2018 kl. 10-16 på Stockholms universitet.

Anmälan(Seminariet är passerat)

Seminariet är kostnadsfritt.

Har ni frågor om seminariet kontakta geodatasekretariatet@lm.se

Välkomna till seminariet!

Lantmäteriet som nationell samordnare för geodataområdet bjuder in till seminariet som arrangeras tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stockholms universitet. I programmet medverkar de myndigheter som erbjuder sin geodata. Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sjöfartsverket och Lantmäteriet. 

Mer information

Datum: 10 april 2018
Tid: 10.00—16.00
Plats: Stockholms universitet
Dela: