Sök
  • Start
  • Underhållsarbete Taylor&Francis

Underhållsarbete Taylor&Francis

Viss funktionalitet påverkad

Endast viss funktionalitet påverkas av underhållsarbetet. Att söka och läsa artiklar kommer fortfarande att fungera. Leverantören beskriver det så här: Users will still be able to search, browse and read articles on Taylor & Francis Online, but registration, purchasing, token activation, ePrints and account administration services will be temporarily suspended.

Mer information

Datum: 22 maj 2019
Tid: 07.30—23.59
Plats: Databaser