Sök
  • Start
  • Underhåll i Emerald-databasen

Underhåll i Emerald-databasen

Tidskriftsdatabasen Emerald Journals Premier undergår underhållsarbete tisdag 5 februari

Från kl 9:00 och upp till tolv timmar pågår ett visst underhåll i databasen Emerald. Databasen sätts i "Read-only"-läge vilket innebär att det går bra att läsa tidskrifter. Vissa funktioner kommer att påverkas:

  • Activating access tokens
  • Adding publications as favourites
  • Alert subscriptions
  • Any changes to ‘My Account’ and ‘Institutional Account’
  • E-commerce
  • Registration
  • Search

Mer information

Datum: 5 februari 2019
Tid: 09.00—21.00
Plats: Databaser
Dela: