Sök
  • Start
  • Inbjudan till kostnadsfritt seminarium om Geodata för forskning och utbildning

Inbjudan till kostnadsfritt seminarium om Geodata för forskning och utbildning

Anna Lindh-biblioteket har ett avtal för åtkomst till Geodata och den 8 oktober ges tillfälle för studenter och forskare vid Försvarshögskolan att delta i ett kostnadsfritt seminarium. Sista anmälningsdag 25 september.

Anmäl ditt deltagande senast den 25 september 2019 via detta anmälningsformulär.

Vad kan jag använda geodata till? Vilka geodata finns tillgängliga för min utbildning, forskning eller min kulturverksamhet? Hur får jag tillgång till geodata? Hur ser villkoren för användning ut? Har min organisation tillgång till geodata?

Lantmäteriet som nationell samordnare för geodataområdet bjuder in till seminarium om geodata för forskning, utbildning och kulturverksamheter. Seminariet arrangeras tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. I programmet medverkar de myndigheter som erbjuder sin geodata: Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sjöfartsverket och Lantmäteriet.

Här presenterar vi exempel på praktisk användning av geodata, vilka geodata som är tillgängliga och hur du kan använda dessa för forskning, utbildning och kulturverksamhet.

Genom ett avtal får studenter och forskare vid utbildningsinstitutioner och medarbetare vid kulturinstitutioner tillgång till geodata från ett antal myndigheter. Geodata är digital information som kan kopplas till ett geografiskt läge. Till exempel kartor, flygbilder och laserdata från Lantmäteriet, sjökort från Sjöfartsverket, data om berg och jordarter från SGU samt befolkningsstatistik från SCB.

Seminariet vänder sig till forsknings-, utbildnings- och kulturverksamheter som har tecknat eller önskar teckna avtal för tillgång till geodata.

Mer information

Datum: 8 oktober 2019
Tid: 10.00—16.00
Plats: Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm, lokal Ångdomen, Osquars backe 31
Dela: