Sök

Sök

Cambridge Higher Education

Läroböcker från Cambridge University Press som är riktade till studenter på både grundutbildning och högre nivåer inom de flesta ämnesområden. De böcker som biblioteket har tillgång till är markerade med ordet Access i grönt.

Observera att det i menyn under Access provided by, ska stå Forsvarshogskolan. Om det inte gör det, kan du öppna databasen i en annan webbläsare.

Öppna Cambridge Higher Education:
https://www-cambridge-org.proxy.annalindhbiblioteket.se/highereducation/

Läsa, ladda ned och skapa eget konto

Du kan välja att endast läsa boken. Du kan också välja att läsa boken med möjligheten att göra anteckningar, bokmärken och markera i texten. Då behöver du registrera ett personligt användarkonto. Det är samma användarkonto ”My core”, som du använder när du söker i Cambridge Books Online. Du behöver också registrera kontot om du vill ladda ned boken och läsa den offline.

Skriva ut, kopiera

Du kan skriva ut och kopiera enstaka sidor. Utskrifts- och kopiefunktionen är begränsad till 15 % av en titel.

Läsprogram

För att läsa och ladda ner böcker, behöver du installera Cambridge Spiral som är ett läsprogram. Det är ett gratisprogram. Har du en FHS-dator finns det redan installerat.
Cambridge Spiral: https://www.cambridge.org/highereducation/services/students/cambridge-spiral

Mer information om programmet Spiral och dess funktioner, så som anteckningar, understrykningar, hyperlänkar med mera: https://www.cambridge.org/highereducation/services/students/user-guides-and-videos

Dela: