Sök

Sök

Vägar till e-böcker som kurslitteratur

Den snabba omställningen till distansundervisning under pandemin har ökat efterfrågan på e-böcker. Biblioteket har samlat några tips.

Om du är student och inte läser på de militära utbildningarna så behöver du alltid låna eller köpa din egen kurslitteratur. Då är e-boken ett bra alternativ.

Om du studerar på något av de militära programmen så läser du vidare här om vad som gäller för din kurslitteratur.

Så här hittar du e-böcker.

Starta med att söka i Primo, bibliotekets söktjänst. Vi försöker, så långt som möjligt, att ge tillgång till kurslitteratur i e-form

» Så här lånar du din kurslitteratur som e-bok

» Vår söktjänst för e-böcker i Primo

Om din kursbok inte finns som e-bok i Primo.

Sverige

De stora svenska webbokhandlarna säljer även e-böcker. De är inte alltid möjliga att köpa för biblioteket men för privatpersoner är det andra villkor som gäller.

» Sök vidare i Bokus

» Sök vidare i AdLibris

Internationellt

Internationellt finns flera stora plattformar som säljer eller hyr ut e-böcker mot en kostnad. Villkoren varierar, du bör läsa vidare hos respektive tjänst. Här är några exempel:

» VitalSource

Vi ger inte support till de olika externa plattformarna, de är tips. Men vi tar gärna del av dina erfarenheter.

» Kontakta biblioteket

Fria resurser under pandemin

För att stötta studenter under de speciella förhållanden som nu råder har många förlag öppnat sina e-resurser. De är fria att använda under en period. Hur länge de är öppna varierar och det är inte bara e-böcker utan även artiklar och annat material som kan vara tillgängligt. Vissa resurser kräver FHS-konto och andra är fritt tillgängliga

Flera universitetsbibliotek har tagit fram listor över resurser som är fria under covid-19 pandemin.

» Till Lunds universitetsbiblioteks information om fria e-resurserna


Dela: