Sök

Vägar till e-böcker som kurslitteratur

Vårens snabba omställning till distansundervisning har ökat efterfrågan på e-böcker. Biblioteket har samlat några aktuella tips.

Om du är student och inte läser på de militära utbildningarna så behöver du alltid låna eller köpa din egen kurslitteratur. Det kanske dröjer längre med leveranser av tryckta böcker under pandemin. Då är e-boken ett bra alternativ.

Om du studerar på något av de militära programmen så läser du vidare här om vad som gäller för din kurslitteratur.

Så här hittar du e-böcker.

Starta med att söka i Primo, bibliotekets söktjänst. Vi försöker, så långt som möjligt, att ge tillgång till kurslitteratur i e-form

» Så här lånar du din kurslitteratur som e-bok

» Vår söktjänst för e-böcker i Primo

Om din kursbok inte finns som e-bok i Primo.

Sverige

De stora svenska webbokhandlarna säljer även e-böcker. De är inte alltid möjliga att köpa för biblioteket men för privatpersoner är det andra villkor som gäller.

» Sök vidare i Bokus

» Sök vidare i AdLibris

Internationellt

Internationellt finns flera stora plattformar som säljer eller hyr ut e-böcker mot en kostnad. Villkoren varierar, du bör läsa vidare hos respektive tjänst. Här är några exempel:

» VitalSource

» LIX

Vi ger inte support till de olika externa plattformarna, de är tips. Men vi tar gärna del av dina erfarenheter.

» Kontakta biblioteket

Fria resurser under pandemin

För att stötta studenter under de speciella förhållanden som nu råder har många förlag öppnat sina e-resurser. De är fria att använda under en period. Hur länge de är öppna varierar och det är inte bara e-böcker utan även artiklar och annat material som kan vara tillgängligt. Vissa resurser kräver FHS-konto och andra är fritt tillgängliga

Flera universitetsbibliotek har tagit fram listor över resurser som är fria under covid-19 pandemin.

» Till Lunds universitetsbiblioteks information om fria e-resurserna

Project Muse

Tidskrifter och e-böcker från flera universitetsförlag, främst inom samhällsvetenskap och humaniora

» Testa att söka i Muse

Dessa databaser är fria för Försvars­högskolan under en testperiod.

ProQuest One Academic - testperiod till 30 juni 2020.

Tjänsten innehåller fyra moduler med bred ämnestäckning.

  • ProQuest Central: Tidskrifter från och med 1970 inom olika ämnesområden som samhällsvetenskap, ekonomi, medicin och hälsa, utbildning, teknik och vetenskap samt humaniora. Även nyheter, bloggar och magasin.
  • Academic Complete: Över 180 000 e-böcker inom olika ämnesområden.
  • Academic Video Online: Dokumentärer, intervjuer, nyheter, journalfilmer, utbildningsfilmer med mera.
  • ProQuest Dissertations & Theses Global: Avhandlingar.

» Testa ProQuest

IEEE Xplore - testperiod till 31 juli 2020.

IEEE Xplore ger tillgång till miljontals fulltextdokument från vetenskapliga publikationer och konferenser inom teknik, datavetenskap och elektronik. Även e-böcker från bland andra MIT Press och Wiley ingår liksom standarder och onlinekurser.

Exempel på ämnesområden är Aerospace, Cyber security, Mobility, Embedded software, Digital thread, Internet of Things, 5G, AI, System integration, Software engineering, Cloud computing.

» Pröva att söka i IEEE Xplore

» Sökguide till IEEE Xplore

SAE - testperiod till 15 juni 2020.

SAE erbjuder en samling publikationer inom forskning och teknik kring flyg, fordon och cybersäkerhet. På plattformen SAE MOBILUS ges tillgång till rapporter, konferenser, vetenskapliga tidskrifter och standarder.

Exempel på innehållet: Electrical, electronics and avionics, Cyber security, Safety, Management and organization, Human factors and ergonomics.

» Pröva att söka i SAE

» Sökhjälp till SAE

Dela: