Sök

Open Access

Open access innebär att vetenskaplig forskning görs öppet tillgänglig på Internet. Forskare och allmänhet ska kostnadsfritt kunna läsa, ladda ned, skriva ut och sprida forskningsartiklar och undervisningsmaterial.

Varför open access?

Open access-publicering har utvecklats för att forskningsresultat ska nå ut till så många som möjligt.

Tanken är att maximera användningen och nyttan av ny kunskap. I dag stängs en stor del av forskningen – även offentligt finansierad sådan – in bakom betalväggar. Detta leder till att bara de som har råd att betala prenumerationerna kan ta del av resultaten. Det slår hårt mot mindre lärosäten, små företag, ensamma yrkesutövare och den intresserade allmänheten. Kostnaderna för prenumerationer har dessutom ökat lavinartat på senare tid och även världens rikaste lärosäten har fått problem att köpa in allt deras forskare behöver.

Olika typer av open access

Hur man väljer att göra materialet tillgängligt varierar och det gör även graden av öppenhet. I vissa fall finns materialet bara att läsa i webbläsaren. I andra fall tillåts omarbetning av materialet – så länge den ursprungliga upphovspersonen anges. De flesta väljer att lägga sig någonstans däremellan.

Man brukar tala om två sätt att göra sina forskningspublikationer öppet tillgängliga. Det ena är att artikeln, efter publicering i en traditionell tidskrift, läggs ut i en öppen publiceringsdatabas, så kallad parallellpublicering. Det andra är att redan från början publicera i en tidskrift som gör sina artiklar öppet tillgängliga.

Open access-förlag

Open access-utvecklingen var länge fokuserad kring vetenskapliga artiklar.

På senare tid har dock även monografiproduktionen kommit igång.

Även här varierar affärsmodeller och kostnader bland förlagen. Det blir också allt vanligare att lärosäten skapar sitt eget open access-förlag, med refereegranskning.

Directory of Open access Books

Directory of Open Access Books är en söktjänst som hjälper till att hitta open access-monografier.

» Directory of Open Access Books

Kriterium

Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker.

» Kriterium

Open access-tidskrifter

En open access-tidskrift är en fritt tillgänglig vetenskaplig tidskrift.

Artiklarna är i likhet med traditionella vetenskapliga tidskrifter refereegranskade. Med det menas att referenter (peer-reviewers) har gjort en bedömning av den vetenskapliga kvaliteten innan publicering.

Open access-tidskrifter betalas däremot inte genom prenumerationer, utan alla kan få tillgång till artiklarna. Verksamheten finansieras oftast genom att författaren betalar vid publicering. Men många lutar sig även mot exempelvis medel från fonder och forskningsfinansiärer.

Författaren överlåter i de allra flesta fall inte upphovsrätten av sin artikel till tidskriften utan behåller själv rättigheterna till utgivning och spridning.

Hybridtidskrifter

Hybridtidskrifter har både en prenumerationsbetald del och en fritt tillgänglig del. Författare betalar för att publicera sig i den öppna delen. Det handlar ofta om traditionella tidskrifter som lagt till möjligheten för open access-publicering.

Directory of Open Access Journals

I DOAJ (Directory of Open Access Journals) finns vetenskapliga tidskrifter som är fritt tillgängliga i fulltext på internet. DOAJ täcker över 9000 tidskrifter. Ambitionen är att täcka in alla vetenskapligt granskade open access- och hybridtidskrifter och det finns en stor mängd sådana inom olika ämnen och på flera språk i DOAJ.

Att en tidskrift finns med i DOAJ är ett tecken på att den inte är en tveksam publikation. Men tänk på att alla tidskrifter inte hunnit granskas ännu och att en ny tidskrift kanske ännu inte är med på listan. Kontrollera därför gärna även med exempelvis Norska listan.

» Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Sherpa/RoMEO

Sherpa/RoMEO innehåller information om olika förlagskostnader och regler för publicering, samt om förlagens policys gällande upphovsrätt.

» Sherpa/RoMEO

Parallellpublicering

Vill man efter att ha publicerat sig i en traditionell tidskrift göra en artikel öppet tillgänglig kan man parallellpublicera. Det innebär att fulltexten läggs ut öppet i en databas som till exempel DiVA.

Att göra detta är gratis och de flesta tidskrifter tillåter parallellpublicering. Men det är ändå viktigt att kontrollera policyn gällande upphovsrätt innan publicering.

Sherpa/Romeo

Tjänsten Sherpa/RoMEO kan användas för detta och innehåller bland annat information om vad och när man får parallellpublicera. Du kan se vad din publikation har för Open acess policy. Ibland kan det finnas krav på att man väntar ett tag innan publikationen läggs ut. Ofta finns även krav på versionen som ska göras tillgänglig.

» Sherpa/RoMEO

Publicering i DiVA

Som forskare vid Försvarshögskolan kan du publicera dina artiklar i fulltext i databasen DiVA Försvarshögskolan. För mer information se instruktioner för registrering av forskningspublikationer

» DiVA Försvarshögskolan

» Instruktioner för registrering av forskningspublikationer

Publiceringsrabatter

Publicera Open access utan extra kostnad

På försvarshögskolan har vi två avtal som möjliggör kostnadsfri open access-publicering. Avtalen är tecknade med Taylor & Francis och Cambridge University Press. Som anställd forskare vid högskolan har du nu möjlighet att ta del av avtalen när du publicerar dig hos förlagen.

Taylor & Francis

Hos Taylor & Francis kan du som forskare publicera gratis OA i förlagets open select-tidskrifter, ca 2500 tidskrifter.

  • För att kunna ta del av avtalet krävs att du är corresponding author.
  • OA finns som valbart alternativ när du skickar in ditt avtal i samband med att artikeln accepteras. Vill du ändra till OA i efterhand kontaktar du biblioteket.

Läs mer om hur det fungerar i länken nedan.

» Att publicera i Taylor & Francis

Cambridge University Press

Hos Cambridge University Press kan du som forskare publicera helt gratis i förlagets hybrid- och rena OA-tidskrifter. I avtalet är publiceringsavgifterna redan betalda för högskolans alla forskare och möjliggör OA-publicering ca 400 tidskrifter.

När din artikel accepterats av den aktuella tidskriften får du ett meddelande där du ombeds att fylla i ett publiceringsavtal. För kostnadsfri OA gör följande:

  • Välj avtalet för OA publicering
  • Skicka in ifylld enkät till tidskriften
  • Du ska då få ett meddelande med en länk till RightsLink´s betalningsformulär
  • Logga in (om du sedan tidigare inte har ett konto måste du skapa det)
  • För att inte behöva betala någon publiceringsavgift (APC) anger du Försvarshögskolan under ”Affiliation Discount”
  • Bekräfta och avsluta sedan

Du hittar mer information i länken nedan.

» Open access hos Cambridge University Press

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Hanna Frank på biblioteket.

Utbilda & publicera

Hanna Frank

bibliotekarie

Hanna.Frank@fhs.se+46 8-55342990

Dela: