Sök

Vetenskaplig kommunikation

Abcdefg.

Grupp som arbetar i rum på bibliotektet

Abcdefg

hijklmno

pqr

Puff bild
Bibliometri
Med bibliometri menar man statistiska metoder för att analysera publikationer.
Puff bild
Norska listan
I Norge finns en modell för analys av publiceringsverksamhet som årligen tillämpas på publikationer från de norska universiteten och högskolorna.
Dela: