Sök

Så här hittar du artiklar

Vill du hitta en specifik artikel i fulltext kan du prova att söka efter den i Primo här på webbplatsen.

Biblioteket prenumererar på närmare 15 000 elektroniska tidskrifter i fulltext. Allmänheten är välkommen att ta del av artiklarna i fulltext på plats i biblioteket.

Studenter och anställda når även artiklarna i fulltext på FHS-datorer och på distans. Du loggar in på distans med ditt FHS-konto.

Starta din artikelsökning

I din litteraturlista står det så här:

Rees, W. (2017). America, Brexit and the security of Europe. The British Journal of Politics and International Relations, 19(3), 558-572.

Starta sökningen efter din artikel i Primo. Ett tips är att välja en del av artikelns titel och sätta frasen inom citattecken.

Ingången för tidskrifter använder du främst om du vill söka efter en bestämd tidskrift.

Efter några mellansteg bör ditt sökresultat se ut som bilden ovan. Du når artikeln i fulltext direkt om du sitter vid bibliotekets IT-torg, eller på distans med inloggning om du är student eller anställd vid Försvarshögskolan.

Mer hjälp?

Om du inte hittar det du söker efter och vill ha hjälp - gå till vår informationsdisk och fråga en bibliotekarie. Vi hjälper dig gärna att hitta.

Att söka efter artiklar i ämne

Här finner du information om hur du söker artiklar inom ett visst ämne i Primo.

» Sökguide för Primo

Andra vägar för att hitta artiklar

Förutom att använda bibliotekets egen söktjänst Primo, beskrivet ovan, finns några andra sätt att hitta en artikel.

 • Via bibliotekets databaslista
  • Om du i förväg känner till i vilken databas du kan hitta din artikel kan du söka den direkt i databasen som du hittar i bibliotekets databaslista på webben.
  • » Anna Lindh-bibliotekets databaslista


 • Via bibliotekets e-tidskriftsportal
  • Du kan, förutom att bläddra bland majoriteten av bibliotekets elektroniska tidskrifter, söka på nyckelord via portalen BrowZine.
  • » E-tidskriftsportalen BrowZine


 • Med hjälp av tillägg till webbläsare
  • Du kan även hitta artiklar i tidskrifter utanför bibliotekets verktyg (Primo, databaslista, BrowZine).
  • » Webbläsartillägget LibKey Nomad


Dela: