Sök

Sök

Så här hittar du artiklar

Vill du hitta en specifik artikel i fulltext kan du prova att söka efter den i Primo här på webbplatsen.

Biblioteket prenumererar på närmare 15 000 elektroniska tidskrifter i fulltext. Allmänheten är välkommen att ta del av artiklarna i fulltext på plats i biblioteket.

Studenter och anställda når även artiklarna i fulltext på FHS-datorer och på distans. Du loggar in på distans med ditt FHS-konto.

Starta din artikelsökning

I din litteraturlista står det så här:

Rees, W. (2017). America, Brexit and the security of Europe. The British Journal of Politics and International Relations, 19(3), 558-572.

Starta sökningen efter din artikel i Primo. Ett tips är att välja en del av artikelns titel och sätta frasen inom citattecken.

Ingången för tidskrifter använder du främst om du vill söka efter en bestämd tidskrift.

Efter några mellansteg bör ditt sökresultat se ut som bilden ovan. Du når artikeln i fulltext direkt om du sitter vid bibliotekets IT-torg, eller på distans med inloggning om du är student eller anställd vid Försvarshögskolan.

Mer hjälp?

Om du inte hittar det du söker efter och vill ha hjälp - gå till vår informationsdisk och fråga en bibliotekarie. Vi hjälper dig gärna att hitta.

Att söka efter artiklar i ämne.

Här finner du information om hur du söker artiklar inom ett visst ämne i Primo.

» Sökguide för Primo

Andra vägar för att hitta artiklar.

Förutom att använda bibliotekets egen söktjänst Primo, som beskrivs ovan, finns några andra sätt att hitta en artikel.

Via bibliotekets databaslista

Om du i förväg känner till i vilken databas du kan hitta din artikel kan du söka den direkt i databasen. Databasen hittar du i bibliotekets databaslista på webben. Som student och anställd vid Försvarshögskolan når du databaserna även på distans.

» Anna Lindh-bibliotekets databaslista

Via bibliotekets e-tidskriftsportal BrowZine.

Här kan du bläddra bland majoriteten av bibliotekets elektroniska tidskrifter samt söka på nyckelord. Som student och anställd vid Försvarshögskolan når du fulltextartiklar i BrowZine även på distans.

» E-tidskriftsportalen BrowZine

Via sökmotorer som Google med hjälp av ett tillägg till webbläsaren.

Du kan även hitta artiklar i tidskrifter utanför bibliotekets verktyg (Primo, databaslista, BrowZine). Då behöver du installera ett tillägg till din webbläsare. Som student och anställd vid Försvarshögskolan når artiklarna via webbläsartillägg även på distans.

» Webbläsartillägget LibKey Nomad 


Dela: