Sök

Hitta en artikel med webbläsartillägg

Vid sökning via sökmotorer utanför Anna Lindh-biblioteket, till exempel Google, kan artiklar hittas och identifieras som fulltext-material som biblioteket har i sina samlingar.

Chrome

Du laddar ned tillägget LibKey Nomad via "Extensions" i Chrome (chrome://extensions/). När du sedan klickar på tillägget väljer du Anna Lindh-biblioteket (Anna Lindh Library) i en lista.

Bilden visar en rullista med valbara bibliotek och institutioner


Edge

Du laddar ned tillägget via "Extensions" i Edge (edge://extensions/) och gör på samma sätt som i Chrome (se ovan) och väljer Anna Lindh-biblioteket i listan.

Hur tillägget fungerar

När tillägget är installerat och aktivt kommer allt i bibliotekets samlingar indikeras med en symbol vid en sökning i till exempel Google.

Exempel:

Du söker efter en artikel som innehåller orden "media narratives battles for Aleppo and Mosul" på Google och får denna träff.

Bild visar Google med artikel i träfflista

När du klickar dig in på den första länken i träfflistan hamnar du i databasen Sage men du är fortfarande utanför biblioteket. Däremot indikerar nu webbläsartillägget med sin symbol i nedre vänstra hörnet att biblioteket har denna artikel i fulltext i samlingarna.

Bild visar artikeln i databasen
Dela: