Sök

Sök
 • Start
 • Ny juridisk databas på biblioteket

Ny juridisk databas på biblioteket

Anna Lindh-biblioteket har åtkomst till den juridiska databasen Zeteo för studerande och personal vid Försvarshögskolan. Den nås också via bibliotekets IT-torg.

Zeteo, som produceras av Wolters Kluwer (tidigare Norstedts Juridik), innehåller författningar, förarbeten, rättspraxis, lagkommentarer, myndighetspublikationer samt EU-rätt. Ett urval djupa lagkommentarer ingår också. De är följande:

Arbetsrätt och arbetsmiljö

 • Offentlig arbetsrätt, Hinn, Aspegren, Karlson

Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap

 • Förvaltningslagen, Hellners, Malmqvist
 • Grundlagarna, RF, SO, RO, Holmberg, Stjernquist, Isberg, Eliason, Regner
 • Kommunallagen, Lindquist, Losman
 • Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), Rosén Andersson, Hallberg, Willquist, Norlén, Näslund, Piper
 • Offentlighets- och sekretesslagen (GB), Geijer, Lenberg, Tansjö
 • Polislagen (GB), Berggren, Munck
 • Utlänningslagen, Wikrén, Sandesjö

Processrätt

 • Rättegångsbalken (LHB), Fitger, Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist, Renfors

Referensverk och ordböcker

 • Rättspraxis i litteraturen, Regner, Berggren, Lindh

Straffrätt

 • Brottsbalken (BB), Berggren, Bäcklund, Leijonhufvud, Munck, Träskman, Victor, Wennberg, Wersäll

Zeteos nyhetstjänst (tillbaka till år 2000) ingår också.

Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen databaser@fhs.se.
Dela:
Publicerad 2017-12-14 Uppdaterad 2018-03-22