Sök
  • Start
  • Missade du användar­utbildningen i Zeteo?

Missade du användar­utbildningen i Zeteo?

Det finns fler chanser. Norstedts juridik ordnar användarutbildningar.

Användarutbildning i den juridiska databasen Zeteo finns både som frukostseminarier och som webbinarier.

» Mer information om användarutbildningar finns på Nordstedts juridik webbplats.

Webbinariet sker via WebEx och för att kunna delta måste du ladda ner ett insticksprogram till din dator. Om du har problem att ladda ner WebEx via Internet Explorer, använd Chrome i stället.

Tänk på att genomgångarna är allmänna och inte anpassade till just det innehåll och de funktioner, som Försvarshögskolan har prenumeration på. Det kan därför finnas vissa avvikelser.

Om Zeteo

Zeteo innehåller svenska författningar, förarbeten, rättspraxis, lagkommentarer, myndighetspublikationer samt EU-rätt. En del djupa lagkommentarer ingår också. Du når Zeteo via databaslistan på Anna Lindh-bibliotekets webbplats.

» Zeteo-databasen

Publicerad 2018-04-05 Uppdaterad 2018-04-16