Sök

Sök
  • Start
  • Avtalet för elektroniska tidskrifter från Elsevier/Science Direct avslutas

Avtalet för elektroniska tidskrifter från Elsevier/Science Direct avslutas

Universitet och högskolor i Sverige, inklusive Försvarshögskolan, säger upp avtalet med förlaget Elsevier vad gäller elektroniska tidskrifter via Science Direct. Orsaken är att förlaget inte tillgodoser kraven på öppen tillgång (open access) till artiklar.

Avtalet upphör från och med 1 juli 2018 

Förhandlingar har pågått mellan Elsevier och Kungliga bibliotekets Bibsamkonsortium, som sluter avtal för elektroniska tidskrifter och databaser för svenska lärosäten. Eftersom Elsevier inte lyckats erbjuda ett avtal med en modell som motsvarar Bibsamkonsortiets krav, har det pågående avtalet sagts upp från den 30 juni 2018.

Elsevier är ett stort vetenskapligt förlag, som bland annat ger ut cirka 1 900 tidskrifter. Svenska forskare publicerar omkring 4 000 artiklar årligen i Elseviers tidskrifter. Under 2017 kostade publiceringskostnaderna för dessa artiklar ungefär 13 miljoner kronor. Därutöver betalade lärosätena 120 miljoner kronor i licenskostnader för att få möjlighet att läsa tidskrifterna.

Beslutet sker i överensstämmelse med regeringens mål att resultatet av all offentligt finansierad forskning ska vara omedelbart öppet tillgängligt år 2026. En omvandling från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem är nödvändig.

» Bibsamkonsortiets avtal med Elsevier upphör

» Frågor & svar om att avtalet upphör 

Tillgång till artiklar

Forskare och studenter vid Försvarshögskolan kommer efter den 30 juni inte längre ha åtkomst till artiklar i tidskrifter från Elsevier, med undantag för några få tidskrifter, som meddelas senare.

För att få tillgång till artiklar finns alternativa vägar. Via biblioteket finns möjlighet att beställa artikelkopior.

» Beställa artiklar

Dela:
Publicerad 2018-05-25 Uppdaterad 2019-01-08