Sök

Sök
 • Start
 • Elektroniska tidskrifter från Elsevier via Science Direct

Elektroniska tidskrifter från Elsevier via Science Direct

Vissa förändringar har skett vad gäller åtkomst till tidskrifter från förlaget Elsevier via databasen Science Direct.

Förra året meddelade Anna Lindh-biblioteket att avtalet mellan förlaget Elsevier och det svenska universitetskonsortiet sagts upp (länk till nyheten finns nedan). Användare vid Försvarshögskolan har ändå under en övergångsperiod haft åtkomst till artiklar publicerade mellan 1 januari 1995 och 30 juni 2018. Nu har denna åtkomst upphört och fortsättningsvis gäller accessen endast 18 titlar. Åtkomsten till dessa tidskrifter är också från och med 1995 (eller senare om tidskriften började utges senare) till och med juni 2018. 

Artiklar som det saknas åtkomst till kan beställas genom Anna Lindh-biblioteket. Skicka e-post till alb@fhs.se och ange vilken tidskrift och artikel det gäller.

De 18 tidskrifter vi har åtkomst till från och med 1995 till och med juni 2018:

 • Aerospace Science and Technology
 • Business Horizons
 • Communist and Post-Communist Studies
 • Computers & Security
 • Computers in Human Behavior
 • Global Environmental Change
 • International Journal of Disaster Risk Reduction
 • The Leadership Quarterly
 • Network Security
 • Orbis
 • Organizational Dynamics
 • Political Geography
 • Public Relations Review
 • Safety Science
 • Space Policy
 • Technological Forecasting and Social Change
 • Technology in Society
 • Women's Studies International Forum
Dela:
Publicerad 2019-04-18 Uppdaterad 2019-04-18