Sök

Sök
  • Start
  • Utveckla Geodata-tjänsten med oss

Utveckla Geodata-tjänsten med oss

Geodataportalen Geodata.se och nedladdningstjänsten GET som alla studenter och anställda på Försvarshögskolan har tillgång till utvecklas nu ytterligare

Utvecklarna av tjänsten har nu en enkät som kommer att vara öppen året ut och resultatet kommer att användas som underlag för att bestämma fortsatt utveckling av tjänsten. Den är helt anonym och tar bara ett par minuter att svara på (fyra frågor).

» Svara på enkäten här

» GET-tjänsten hos Anna Lindh-biblioteket

Dela:
Publicerad 2019-10-04 Uppdaterad 2019-10-04