Sök

Sök

Zeteo blir JUNO

Databasen Zeteo har efter ett ägarbyte uppgått i den juridiska informationstjänsten JUNO.

JUNO samlar material från flera olika tjänster. Som användare ser man därför för närvarande även innehåll som Försvarshögskolan inte abonnerar på och därmed inte har åtkomst till. Under 2019 har FHS fortsatt tillgång till det tidigare innehållet i Zeteo, det vill säga författningar, förarbeten, rättspraxis, lagkommentarer och EU-rätt.

Ett urval av Norstedts djupa lagkommentarer ingår också. Dessa kan man söka fram, alternativ gå direkt till ikonen Li - som i litteratur - på startsidan och därefter välja fliken "Mina böcker". Då visas endast de kommentarer som FHS har tillgång till:

 • Brottsbalken
 • Förvaltningslagen
 • Grundlagarna
 • Kommunallagen
 • Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)
 • Offentlig arbetsrätt
 • Offentlighets- och sekretesslagen
 • Polislagen
 • Rättegångsbalken
 • Rättspraxis i litteraturen
 • Utlänningslagen

Till JUNO

Vid frågor, kontakta databaser@fhs.se

Dela:
Publicerad 2019-11-25 Uppdaterad 2019-11-29