Sök

​Stöd till Försvarsmaktens skolor under (VFU)

I officersprogrammet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Biblioteket har som uppdrag att ge stöd till biblioteksverksamheten vid Försvarsmaktens skolor under (VFU).

Övning i navigation på Sjöstridsskolan i Karlskrona. Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten

Samarbete

Stödet bygger på ett samarbete med Försvarsmaktens bibliotek eller med utsedda kontaktpersoner för biblioteksservice vid skolorna. Kontaktpersonerna kan förmedla lån till de studerande.

Anna Lindh-biblioteket kan hjälpa till med information om inläst litteratur för studenter med till exempel dyslexi.

» Sök på Försvarsmaktens biblioteksportal

Kontakt

Dela: