Sök

​Stöd till bibliotekarier eller kontaktpersoner

Bibliotekarier/kontaktpersoner för biblioteksservice vid officersprogrammet har tillgång till Försvarshögskolans alla databaser via distansinloggning.

Distansinloggningen ger en möjlighet att söka information för att kunna stödja officerprogrammets studenter.

Kontakt

Kontakta Anna Lindh-biblioteket för åtkomst och frågor kring databaserna. 

Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen sonja.gullberg@fhs.se.
Dela: