Sök

Stöd till studenter

Som student vid officersprogrammet har du tillgång till Försvarshögskolans alla databaser via distansinloggning.

Du kan även beställa böcker som lån. Kontakta biblioteket på din skola eller skolans kontaktperson. Kontakta Anna Lindh-biblioteket om du önskar mer information.

Försvarsmaktens bibliotek

Försvarsmaktens bibliotek har en gemensam biblioteksportal. Biblioteken är en gemensam resurs för anställda och studerande inom Försvarsmakten.

Vid följande skolor finns bibliotek bemannade med bibliotekarier:

Militärhögskolan Halmstad, e-post: biblioteket-mhs-h@mil.se
Emilia Harmath Balla, e-post: emilia.balla@mil.se
Telefon: 0708-30 79 91

Luftstridsskolan i Uppsala
Kontakta Anna-Lindh biblioteket

Sjöstridsskolan i Karlskrona
Andreas Nilsson, e-post: andreas.nilsson@mil.se
Telefon: 0766-492533

Vid övriga skolor finns mindre bibliotek med kontaktperson. Ta kontakt med oss för information om vem som är kontaktperson på din skola.

Kontakt

Dela: