Sök

Läsa och skriva ut från elektroniska resurser

Datorerna vid bibliotekets entré är sökdatorer. Här hittar du även din digitala artikel, tidskrift eller e-bok. Vill du sedan läsa det du hittat eller skriva ut delar av texter behöver du använda bibliotekets publika datorer. Som student eller anställd kan du också använda e-resurser från en privat dator via distans­inloggning.

Tryckta böcker går att reservera från sökdatorerna.

Datorer för sökning

Vid entrén på huvudbiblioteket finns publika datorer som i huvudsak är till för sökningar i Primo och för reservation av fysiskt material. Här kan du söka efter våra böcker och e-resurser. Om du vill få åtkomst till e-resurser i fulltext måste du logga in med ditt lånekonto på de publika datorerna. 

Du har åtkomst till Libris och bibliotekets webbplats, inklusive grupprumsbokning från sökdatorerna.

Arbeta vid dator

För att använda Anna Lindh-bibliotekets publika datorer på  huvud­biblioteket och filialen Karlberg behöver du ha ett lånekonto hos oss.

Vill du använda datorerna på IT-torgen behöver du logga in med personnummer eller lånekortsnummer och pinkod. Du behöver inte förboka bibliotekets datorer.

Biblioteket har ingen gästinloggning eller dator med internet som kan användas utan inloggning.

Dela: