Hitta samlingar i biblioteket

Hylluppställning på Huvudbiblioteket

Samlingarna är uppställda enligt ett sifferbaserat klassifikations-system (UDK-systemet) och är indelade i olika huvudämnesgrupper:

  • Referenslitteratur
  • Statsvetenskap
  • Krigsvetenskap
  • Biografier och historia
  • Skriftserier
  • Länder och regioner

» BibliotekskartaPDF

Dela: