NATO-depåbibliotek

Om du letar information kring Nato kan starta ditt sökande på biblioteket.

Anna Lindh-biblioteket, har ett samarbete med Nato Multimedia Library i Bryssel. Samarbetet syftar till att synliggöra och tillgängliggöra material utgivet om och av Nato. Biblioteket är ett av flera andra bibliotek i världen som är ett depåbibliotek för Nato-material.

» Material om Nato

Samarbetets omfattning

Samarbetet med Nato Multimedia Library i Bryssel består av ett utbyte av bibliotekstjänster, till exempel artikelbeställningar och fjärrlån men även en hörna vid grupprummen där det finns nyutgivna publikationer av Nato samt en dator uppkopplad mot Natos webbplats.

Vad ingår inte i samarbetet?

Samarbetet omfattar endast öppet material som är allmänt tillgängligt. Vissa av Natos standarder (STANAG, Standard Nato Agreement) finns tillgängliga på Nato:s webbplats.

För övriga frågor kring standarder från Nato hänvisar vi till Försvarets materielverks standardbibliotek.

» Försvarets materielverks standardbibliotek

Dela: