ERROR: TypeError: null has no such function "getProfileImage"

Raritetssamlingen

Biblioteket har en en unik raritetssamling inom militärhistoria. Samlingen består av material från Arméstabens, Marinstabens och Kongl. Artilleriregementets samling.

Tånga Hed-samlingen

Kongl. Artilleriregementets samling, den så kallade Tånga Hed-samlingen, består av cirka 400 volymer samt ett 50-tal handskrifter och mappar med teckningar, akvareller och fotografier. Den äldsta boken i samlingen är från 1588. Materialet är huvudsakligen från 1600-, 1700- och 1800-talet och omfattar ämnen som artilleri, fortifikation, krigshistoria och naturvetenskap. Hela samlingen finns sökbar i vårt söksystem Primo och i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS.

Stabssamlingen

Även Arméstabens och Marinstabens äldre samlingar innehåller rariteter. Samlingen består av omkring 400 verk. Delar av den är katalogiserad i LIBRIS, men huvuddelen är endast sökbar i bibliotekets tryckta kortkatalog. Samlingen innehåller främst ämnen som sjökrigshistoria, skeppsbyggnad och navigation.

Befäst stad 1600-talet

Fortifikationsvy , 1600-tal från Tånga Hed-samlingen.

Förvaring och tillgänglighet

Under 2017startade att arbete med inventering och vårdplanering av raritetssamlingen. Samlingen förvaras i stängda magasin, men merparten av materialet kan beställas upp och studeras som läsesalslån.

» Förteckning över Anna Lindh-bibliotekets raritetssamling

» Bibliotekets samlingar - sök i Primo

» LIBRIS - Den svenska nationella bibliotekskatalogen

Dela: