Sociological Abstracts (ProQuest)

Databas med referenser till tidskriftsartiklar, böcker, avhandlingar och konferensbidrag inom sociologi samt social- och beteendevetenskap.

Utgivare

ProQuest

Mer information

Användarvillkor

Studerande/anställda vid Försvarshögskolan, bibliotekets IT-torg

Ämnesområden

  • Sociologi

Typ av innehåll

  • Avhandlingar
  • Vetenskapliga artiklar
Dela: