Sök

Sök

Bibliometri

Med bibliometri menar man statistiska metoder för att analysera publikationer.

Förenklat går metoderna ut på att räkna publikationer och citeringar för att få ett mått på, till exempel, en forskares eller tidskrifts inflytande inom sitt forskningsområde.

Bibliometriska analyser kan göras över forskare, institutioner, lärosäten eller länder, men även tidskrifter, ämnen eller år. Analyserna kan sedan ligga till grund för tillsättningar av tjänster, fördelning av resurser och utvärderingar av forskning.

Källor

Som källor till bibliometriska analyser används framförallt citeringsdatabaserna Web of Science och Scopus, men i vissa fall även Google Scholar.

På Anna Lindh-biblioteket har du tillgång till databasen Web of Science som täcker ett stort antal internationella vetenskapliga tidskrifter inom de flesta ämnena.

» Web of Science

» Google Scholar

Dela: