Sök

Sök

Open access

Open access innebär att vetenskaplig forskning görs öppet tillgänglig på Internet. Forskare och allmänhet ska kostnadsfritt kunna läsa, ladda ned, skriva ut och sprida forskningsartiklar och undervisningsmaterial.

Varför open access?

Open access-publicering har utvecklats för att forskningsresultat ska nå ut till så många som möjligt.

Tanken är att maximera användningen och nyttan av ny kunskap. I dag stängs en stor del av forskningen – även offentligt finansierad sådan – in bakom betalväggar. Detta leder till att bara de som har råd att betala prenumerationerna kan ta del av resultaten. Det slår hårt mot mindre lärosäten, små företag, ensamma yrkesutövare och den intresserade allmänheten. Kostnaderna för prenumerationer har dessutom ökat lavinartat på senare tid och även världens rikaste lärosäten har fått problem att köpa in allt deras forskare behöver.

Olika typer av open access

Hur man väljer att göra materialet tillgängligt varierar och det gör även graden av öppenhet. I vissa fall finns materialet bara att läsa i webbläsaren. I andra fall tillåts omarbetning av materialet – så länge den ursprungliga upphovspersonen anges. De flesta väljer att lägga sig någonstans däremellan.

Man brukar tala om två sätt att göra sina forskningspublikationer öppet tillgängliga. Det ena är att artikeln, efter publicering i en traditionell tidskrift, läggs ut i en öppen publiceringsdatabas, så kallad parallellpublicering. Det andra är att redan från början publicera i en tidskrift som gör sina artiklar öppet tillgängliga.

Försvarshögskolans policy för vetenskaplig publicering Pdf, 390.2 kB.

Dela: