Sök

Sök

Forskningsfinansiering

Många forskningsfinansiärer kräver idag att forskningen de finansierar ska publiceras open access. Det gäller både svenska och internationella finansiärer som exempelvis Vetenskapsrådet och Europeiska forskningsrådet.

Allt fler finansiärer kräver också open access till forskningsdata. Grundprincipen är att offentligt finansierade forskningsresultat ska vara tillgängliga för den allmänhet som står för medlen. 

Vetenskapsrådets open access-regler gäller än så länge enbart vetenskapligt granskade texter i tidskrifter och konferensrapporter, inte monografier och bokkapitel. Men Vetenskapsrådet har planer på att utvidga kravet om open access-publicering så att även böcker ska omfattas.

» Vetenskapsrådets information om open access

Creative Commons-licensen

Viktigt att känna till är att från och med 2017 ska forskare som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet publicera med Creative Commons-licensen CC-BY. CC-BY-licensen gör det möjligt för andra att sprida, använda och bygga vidare på ett verk, förutsatt att upphovspersonen ges erkännande

» Creative Commons-licensen CC-BY

Sherpa/Juliet

I Sherpa/Juliet kan du söka efter information om open access hos forskningsfinansiärer. Du kan även se vad de har för villkor avseende open access gällande publikationer och forskningsdata.

» Sök i Sherpa/Juliet

Några forskningsfinansiärer

Dela: