Sök

Sök

Open access-tidskrifter

En open access-tidskrift är en fritt tillgänglig vetenskaplig tidskrift.

Artiklarna är i likhet med traditionella vetenskapliga tidskrifter refereegranskade. Med det menas att referenter (peer-reviewers) har gjort en bedömning av den vetenskapliga kvaliteten innan publicering.

Open access-tidskrifter betalas däremot inte genom prenumerationer, utan alla kan få tillgång till artiklarna. Verksamheten finansieras oftast genom att författaren betalar vid publicering. Men många lutar sig även mot exempelvis medel från fonder och forskningsfinansiärer.

Författaren överlåter i de allra flesta fall inte upphovsrätten av sin artikel till tidskriften utan behåller själv rättigheterna till utgivning och spridning.

Hybridtidskrifter

Hybridtidskrifter har både en prenumerationsbetald del och en fritt tillgänglig del. Författare betalar för att publicera sig i den öppna delen. Det handlar ofta om traditionella tidskrifter som lagt till möjligheten för open access-publicering.

Directory of Open Access Journals

I DOAJ (Directory of Open Access Journals) finns vetenskapliga tidskrifter som är fritt tillgängliga i fulltext på internet. DOAJ täcker över 9000 tidskrifter. Ambitionen är att täcka in alla vetenskapligt granskade open access- och hybridtidskrifter och det finns en stor mängd sådana inom olika ämnen och på flera språk i DOAJ.

Att en tidskrift finns med i DOAJ är ett tecken på att den inte är en tveksam publikation. Men tänk på att alla tidskrifter inte hunnit granskas ännu och att en ny tidskrift kanske ännu inte är med på listan. Kontrollera därför gärna även med exempelvis Norska listan.

» Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Sherpa/RoMEO

Sherpa/RoMEO innehåller information om olika förlagskostnader och regler för publicering, samt om förlagens policys gällande upphovsrätt.

» Sherpa/RoMEO


Dela: