Sök

Sök

Transformativa avtal

Publicera med öppen tillgång (open access) utan publiceringsavgift (APC)

På Försvarshögskolan har vi via Bibsamkonsortiet avtal med flera förlag som möjliggör publicering med öppen tillgång utan att du som korresponderande författare (corresponding author) behöver betala en publiceringsavgift.

Länken nedan leder till en översikt över Försvarshögskolans transformativa avtal med ett sökverktyg (SciFree Journal Seeker) för att se licenser och publiceringsmodell för individuella tidskrifter.

» SciFree Journal Seeker

Cambridge University Press

Hos Cambridge University Press kan du publicera dig utan publiceringsavgift i förlagets cirka 400 hybrid- och helt öppna tidskrifter ifall du är korresponderande författare.

När din artikel accepterats av den aktuella tidskriften får du ett meddelande där du ombeds att fylla i ett publiceringsavtal. För öppen publicering utan publiceringsavgift, gör följande:

 • Välj avtalet för öppen publicering
 • Skicka in ifyllt formulär till tidskriften
 • Du ska då få ett meddelande med en länk till RightsLink´s betalningsformulär
 • Logga in (om du inte har ett konto måste du skapa det)
 • För att inte behöva betala någon publiceringsavgift (APC) anger du Försvarshögskolan under ”Affiliation Discount”
 • Bekräfta och avsluta sedan

» Läs mer om open access-publicering hos Cambridge University Press

Elsevier

I avtalet med Elsevier ingår öppen publicering i hybrid- och öppet tillgängliga tidskrifter, såsom Science Direct Freedom Collection (inklusive tidskrifter från lärda sällskap) och Cell Press.

Så gör du för att använda dig av avtalet:

 • Du ska vara korresponderande författare.
 • Använd din e-postadress som slutar på ”fhs.se”.
 • Ange att du är affilierad vid Försvarshögskolan.

» Läs mer om open access-publicering hos Elsevier

Emerald

I avtalet med Emerald ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringsavgift i alla hybridtidskrifter och förlagets helt öppet tillgängliga tidskrifter. Avtalet omfattar även publicering på plattformen Emerald Open Research.

Så gör du för att använda dig av avtalet:

 • Du ska vara korresponderande författare.
 • Använd din e-postadress som slutar på ”fhs.se”.
 • Ange att du är affilierad vid Försvarshögskolan.

» Läs mer om öppen publicering hos Emerald

Oxford University Press

Sedan 2022 har Försvarshögskolan ett avtal med Oxford University Press som gör det möjligt för dig som korresponderande författare att publicera sakkunniggranskade forskningsartiklar öppet i förlagets närmare 400 hybridtidskrifter och samtliga cirka 90 öppet tillgängliga tidskrifter.

» Läs mer om öppen publicering hos Oxford University Press

SAGE

I avtalet med SAGE ingår öppen publicering utan publiceringsavgift i majoriteten av förlagets hybridtidskrifter. Det ingår även rabatterade priser på publicerings­kostnaden i några av förlagets helt öppet tillgängliga tidskrifter.

Så gör du för att använda dig av avtalet:

 • Du ska vara korresponderande författare.
 • Använd din e-postadress som slutar på ”fhs.se”.
 • Ange att du är affilierad vid Försvarshögskolan.

» Läs mer om öppen publicering hos SAGE

Taylor & Francis

Hos Taylor & Francis kan du som anställd vid Försvarshögskolan publicera forsknings- och översiktsartiklar öppet utan publiceringsavgift i förlagets hybridtidskrifter samt sedan 2022 också i helt öppet tillgängliga tidskrifter.

 • För att kunna ta del av avtalet krävs att du är korresponderande författare.
 • Öppet tillgänglig finns som valbart alternativ när du skickar in ditt avtal i samband med att artikeln accepteras. Vill du ändra till öppet tillgänglig i efterhand kontaktar du biblioteket.

» Läs mer om öppen publicering hos Taylor & Francis

Wiley

I avtalet med Wiley ingår möjligheten att publicera forsknings- och översiktsartiklar öppet tillgängligt i alla Wileys cirka 1400 hybridtidskrifter och cirka 300 helt öppet tillgängliga tidskrifter.

Så här gör du för att använda dig av avtalet:

 • Du ska vara korresponderande författare.
 • Använd din e-postadress som slutar på ”fhs.se”.
 • Ange att du är affilierad vid Försvarshögskolan.

» Läs mer om öppen publicering hos Wiley

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig.

Dela: