Beställning av kurslitteratur för lärare och kursansvariga till HOP

Anna Lindh-biblioteket ansvarar för inköp av kurslitteratur till det högre officersprogrammet (HOP) vid Försvarshögskolan. En utredning av kurslitteraturhanteringen har genomförts och avslutades under våren 2017. Vid frågor kontakta bibliotekschef Catrin Mårdell.

Beställningen måste lämnas in senast 12 veckor före kursstart och beställningen gör du i formuläret längst ner på sidan.

Villkor för beställning

För inköp av böcker vänder vi oss till Försvarshögskolans tre upphandlade ramavtalsleverantörer med ca 28 000 underleverantörer, och skapar en rekvisition i inköpssystemet Agresso. Först då rekvisitionen har godkänts och attesterats genomförs inköpet. Därefter följer biblioteket beställningsprocessen och har kontinuerlig kontakt med ramavtalsleverantören.

I enlighet med rektors beslut Ö 326/2016PDF gör biblioteket beställningar endast genom ramavtalsleverantörerna Adlibris, Bokus och Delbanco. I de fall det finns behov av att gå utanför ramavtalsleverantörerna, tar beställande lärare kontakt med Inköpssektionen.

Biblioteket kan trots tidig beställning inte garantera leverans av samtliga böcker då det styrs av leverantören. Om kompletterande beställning måste göras följer den rutinen för en ordinarie beställning.

Inlämnad beställning gäller, om inte annat överenskommits före beställning och leverans av order skett.

Litteratur som är svår att köpa in, kommer att lånas ut.
Övrig litteratur får behållas av den studerande.

Beställning av övrig litteratur

Litteratur till civila utbildningar, gåvor och enskilda lärarexemplar av böcker beställs av läraren eller kursansvarig själv.

Litteratur som används under Officersprogrammets verksamhetsförlagda utbildning, beställs av respektive skola.

Förteckning över svåråtkomlig litteratur

Biblioteket publicerar en förteckning över svåråtkomlig litteratur och litteratur som är slut på förlaget. Listan uppdateras kontinuerligt. Syftet med förteckningen är att du som lärare eller kursansvarig ska få en uppfattning om den önskade litteraturens tillgänglighet.

Avgränsningar

Biblioteket sluter inte avtal som krävs för nytryck av förlagsutgiven litteratur som är slut på förlaget.

(För litteratur utgiven av FHS kontakta biblioteket)

För information om regler om kopiering av kurslitteratur läs informationen på Bonus Copyright access webbplats.  

» Ta del av förteckningen över svåråtkomlig litteratur


Notera * (obligatorisk)
Notera

Dela: