Sök

Sök

Beställning av tidnings- och tidskriftsprenumerationer

Som anställd vid Försvarshögskolan kan du prenumerera på tidningar och tidskrifter via Anna Lindh-biblioteket.

För att beställa prenumerationer används formuläret Beställa prenumeration. Anna Lindh-biblioteket ombesörjer rekvisition och order.

Beställningstid 30-90 dagar

Prenumerationer på svenska tidningar/tidskrifter har normalt en handläggningstid på 7-30 dagar. Prenumerationer på utländska tidningar/tidskrifter har en handläggningstid på 14-90 dagar.

Det går att beställa två typer av prenumerationer

Tidningen/tidskriften levereras direkt till mottagaren

Förmedlingsprenumeration: Biblioteket beställer prenumerationen och tidningen skickas direkt till prenumeranten. Biblioteket skickar ut förnyelseförfrågan när prenumerationsperioden närmar sig sitt slut. Prenumeranten meddelar biblioteket om något nummer behöver reklameras.

Tidningen/tidskriften adresseras till biblioteket

Distributionsprenumeration: Tidning/tidskrift skickas till biblioteket som vidarebeforar denna till anställd/institution. Fördelen med denna variant är att biblioteket snabbt upptäcker om leveransen inte fungerar och kan reklamera saknade nummer och häften i tid. Nackdelen är att det tar lite längre tid innan tidningen/tidskriften levereras till mottagaren.

Uppsägning av löpande prenumeration

Uppsägning av prenumerationer under löpande prenumerationsperiod fungerar endast i undantagsfall. Tidningar såsom Computer Sweden, Dagens Industri, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet medger inte alls uppsägningar av löpande prenumerationer.

Vänligen skicka prenumerationsfrågor till prenumerationer@fhs.se så hamnar din fråga alltid rätt och blir inte liggande vid personers frånvaro.

Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen prenumerationer@fhs.se.
Dela: