Användarguider för e-möten

Här kan du ta del av användarguider för olika roller i ett e-möte

» Att leda ett möte
Som anställd vid Försvarshögskolan har du möjlighet att skapa egna e-mötesrum.

» Att delta i ett möte
Mötesvärden, d.v.s. den som skapat e-mötesrummet, bestämmer på vilket sätt du kan logga in och använda rummet.

» Roller och rättigheter
Det finns tre olika roller med olika rättigheter.

» Mötesrummen
Det finns olika verktyg (poddar) som möjliggör olika funktionalitet och därmed även undervisnings- eller mötesform.

» Spela in mötet
Som mötesvärd finns det möjlighet att göra inspelningar i Adobe Connect.

» Ljudproblem
Om du inte hörs, hör, ljudet hackar eller om du har något annat problem med ljudet.

» E-möte i mobilen/surfplattan
Det finns app för iPad, iPhone och Android att ladda ner som möjliggör deltagande i Adobe Connect-möten via mobila enheter.

Dela: